Machedoux

De Oude Streek

Wwoof

2basket_lDe Oude Streek is aangesloten bij het wereldwijde netw-erk WWOOF World Wide Opportunities on Organic Farms. Dit betekent dat vrijwilligers vanuit de hele wereld – die ook lid zijn van WWOOF – in principe kunnen komen meewerken op de geitenhouderij tegen kost en inwoning. Al doende leer je hoe op kleine schaal geiten te houden.

Contact Hanneke Kuppens voor meer informatie.